×

Posted on May 18, 2022 by DiamondP • 604 Views

นักวิจัยพบฟันฟรามเด็กหญิงอายุกว่า 1.5 แสนปีที่ประเทศลาว เชื่อเป็นชาวแดนิโซแวนจากเทือกเขาอัลไต

Most Views